Privacy Statement

Privacy Policy

Privacystatement

De VVV respecteert de privacy van de bezoekers van www.vvvtilburg.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) wordt behandeld. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer bewaard dan noodzakelijk.

VVV Tilburg kan bovenstaand privacystatement wijzigen. De laatste versie is altijd op deze pagina te lezen. Vragen over het privacystatement van de VVV Tilburg, kunnen worden gericht aan:

VVV Tilburg
Postbus 456
5000 AL Tilburg

E-mailbericht

De informatie verzonden met een e-mailbericht uit deze site is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging is verboden. Aangezien technisch nog niet gegarandeerd kan worden dat dit bericht niet is veranderd door derden kan de afzender niet aansprakelijk zijn in geval van onjuiste overbrenging van het e-mailbericht en/of bij ontijdige ontvangst daarvan.